Găsește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Facebook

Distribuie pe Google

Găsește-ne pe Google+

Distribuie pe Twitter

Horvath Arpad
miercuri, 26 noiembrie 2014, ora 08:48

În data de 27.11.2014 ora 1300, se convoacă în ședință extraordinară membrii Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Luduş.

Ordinea de zi este următoarea:

 • Stabilirea criteriilor pentru acordarea burselor școlare pe anul școlar 2014 – 2015, semestrul I;

Vezi convocator ședință Consiliul de administrație din 27.11.2014  

Horvath Arpad
luni, 10 noiembrie 2014, ora 13:11

În data de 12.11.2014 ora 1400, se convoacă în ședință extraordinară membrii Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Luduş.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Aprobarea fișei de evaluare anuală pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar pentru anul școlar 2014 – 2015;
 2. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pe luna octombrie 2014;

Vezi convocator ședință Consiliul de administrație din 12.11.2014  

Horvath Arpad
luni, 27 octombrie 2014, ora 15:34

În data de 30.10.2014 ora 1400, se convoacă în ședință ordinară membrii Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Luduş.

Ordinea de zi este următoarea:

 1. Aprobarea tematicii și graficul ședințelor Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Nr.1 Luduș pe anul școlar 2014 - 2015;
 2. Aprobarea responsabilităților membrilor Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Nr.1 Luduș pe anul școlar 2014 - 2015;
 3. Aprobarea fișei cadru a postului de director adjunct pe anul școlar 2014 - 2015;
 4. Aprobarea Acordului de parteneriat școală – elev – părinte pe anul școlar 2014 - 2015;
 5. Validarea Raportului de analiză pe anul școlar 2013 - 2014;
 6. Aprobarea Planului managerial pentru anul școlar 2014 – 2015;
 7. Aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pe luna septembrie 2014;
 8. Aprobarea orarului cursurilor din unitatea de învățământ pe anul școlar 2014 - 2015;
 9. Stabilirea componenței și atribuțiilor Comisiilor pe domenii de activitate, precum și a coordonatorilor de proiecte și programe educative din unitatea de învățământ pe anul școlar 2014 – 2015;
 10. Aprobarea graficului de desfășurare a instruirii practice pe anul școlar 2014 -2015;
 11. Aprobarea fișei individuale a postului pentru personalul didactic pe anul școlar 2014 – 2015;
 12. Aprobarea fișei de evaluare anuală pentru personalul didactic și personalul didactic auxiliar pentru anul școlar 2014 – 2015;

Vezi convocator ședință Consiliul de administrație din 30.10.2014  

Horvath Arpad
luni, 13 octombrie 2014, ora 13:09

În data de 14.10.2014 ora 1400, se convoacă în ședință extraordinară membrii Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Luduş.

Ordinea de zi este următoarea:

 • Validarea noilor membrii ai Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Luduş;
 • Prezentarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ;
 • Aprobare transfer;
 • Validare cereri pentru programarea Inspecției curente I în vederea obținerii dreptului de înscriere la:
  • Gradul did. II pentru Szasz Sandor și Trif Adriana;
  • Gradul did. I pentru Kerestesi Lorena și Drăghia Cristian;

Vezi convocator ședință Consiliul de administrație din 14.10.2014