Misiunea

"Satisfacerea unei misiuni oarecare înseamnă împlinire." (STENDHAL – "Scrisori către Pauline")

  • Şcoala urmăreşte realizarea unei echipe socio-profesionale, caracterizată prin excelenţă şi flexibilitate
  • Şcoala se preocupă să trezească elevilor bucuria de a învâţa, de a gândi, de a-şi fixa scopuri provocatoare, de a se mobiliza pentru realizarea lor
  • Şcoala se preocupă să orienteze pregătirea tinerilor în spiritul reformei învăţământului, în concordanţă cu perspectivele dezvoltării societăţii şi a nevoilor de forţă de muncă
  • Şcoala urmăreşte afirmarea prestigiului şcolar în comunitatea locală prin fixarea unor obiective provocatoare, care să răspundă cerinţelor educaţiei şi dezvoltării comunităţii

Viziunea

"Orice scop se ţese în jurul unui sâmbure de adevăruri permanente, care încolţesc mereu în alte forme." (M. MALIŢA – "Idei în mers")

Grup Şcolar Industrial Luduş este o unitate de învăţământ furnizoare de servicii educaţionale, cu deschidere şi în relaţii cu comunitatea locală şi regională, având o structură flexibilă, fiind un centru de educaţie permanentă, eficientă, echilibrată pentru toate categoriile de elevi, cu capacitatea de a asigura progresul tuturor cursanţilor săi, pentru integrarea într-o societate a cunoaşterii, aflată într-o permanentă evoluţie.

Pentru a realiza o strategie asupra valorilor pe care dorim să le promovăm şi a ceea ce aşteptăm de la şcoală, ceea ce dorim sau trebuie să devină şcoala, înainte de atrece la proiectarea schimbării, este necesară realizarea unei diagnoze.

Scurt istoric al scolii

Localitatea Luduş este situată în Câmpia Transilvaniei, la 40 km de Tg. Mureş şi 30 km de oraşul Turda. Ca urmare a creşterii populaţiei şcolare a oraşului şi în localităţile din împrejurimi, ia fiinţă la 1 septembrie 1966, Liceul nr. 2 Luduş, prin ordinul ministrului nr. 600 / 2 iulie 1966.

În primul an liceul a funcţionat în spaţiul Şcolii Generale nr. 2 Luduş, iar la 1 septembrie 1967, pe baza ordinului nr. 497 / 14 iunie 1967 al Ministrului Învăţământului, Şcoala Generală nr. 2 Luduş se comasează cu Liceul nr. 2. De la Liceul nr.1 sunt transferate trei clase a XI-a şi se formează astfel o unitate şcolară cu clasele I-XII, sub denumirea de Liceul nr. 2 Luduş. Predarea se făcea în limba română dar exista şi secţie maghiară la clasele I-IV.

La 1 septembrie 1974 liceul îşi schimbă denumirea înLiceul Real-Umanist Luduş, urmând ca la 1 septembrie 1977 cele două licee din oraş să se comaseze, elevii şi profesorii de la Liceul nr. 1 Luduş fiind transferaţi la Liceul Real-Umanist Luduş şi noua unitate de învăţământ capătă denumirea de Liceul Industrial Luduş.

La 1 septembrie 1992, Liceul Industrial Luduş, ca urmare a diversificării profilelor în structura de şcolarizare (liceu, şcoală profesională, şcoală de ucenici), va deveni Grupul Şcolar Industrial Luduş. 

Astăzi suntem o unitate de învăţământ puternică, cu peste 1000 de elevi, unitate ce asigură pregătirea acestora în filierele teoretică şi tehnologică prin cursuri de zi. Prin diversitatea profilelor răspundem opţiunilor elevilor şi părinţilor privind studiile liceale şi nu în ultimul rând prin pregătire profesională răspundem cerinţelor pieţii forţei de muncă din zonă.