Procesul educaţional

,,Existenţa umană seamănă cu un templu a cărei construcţie nu se termină niciodată.” (Petre Ţuţea)

Grup Şcolar Industrial Luduş promovează identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, onistităţii şi cinstei, construindu-le personaliatea prin dobândirea cunoştinţelor de cultură generală, formarea de abilităţi practice în vederea însuşirii valorilor fundamentale ale culturii naţionale şi internaţionale.

Traseul devenirii adolescenţilor este ghidat de un colectiv valoros de cadre didactice, promotori ai noului, ai creativităţii şi ai inovaţiei. Alături de dascălii cu o remarcabilă experienţă pedagogică, îşi desfăşoară activitatea un număr mare de cadre didactice tinere, al căror enruziasm asigură infuzia de prospeţime şi elan, de care orice instituţie are nevoie. Convinşi de nobila menire pe care încearcă să o realizeze cu profesionalism, devotament şi dăruire, aceştia călăuzesc paşii elevilor, lăsând de fiecare dată câte o bucăţică din sufletul şi dragostea pe care  o poartă pentru meseria aleasă.

Idealul educaţional al liceului nostru vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea unei personalităţi autonome, reflexive şi creative, iar educaţia primită aici le va oferi tinerilor posibilitatea de a se integra inteligent într-o lume în continuă prefacere.

,,În momentul în care încercăm sa nu mai fim copii, am murit demult.” (C. Brâncuşi)

Un loc al schimbărilor...

Un loc al devenirilor, un loc care primește pe oricine, gata să se umple de culoare și de dinamism, melancolie, optimism, putere și respect. Toți le-am dibuit în scurtul timp în care am iubit aceeași stradă și aceleași porți, realizând spre final că am trăit în ceva mai mult decât o clădire.

Un spațiu cu un prezent etern, care ne învață permanent să dăm fondul formelor pe care le visăm. Întotdeauna împreună, cu bucurie în suflet atunci când ne înălțam și cu tărie atunci când ne putem ridica de unde am căzut. Învățam în pas cu timpul ce trece pe lângă gardurile clădirii, și dacă omitem reguli atunci când ne obișnuim prea tare să greșim, nu e vina nimănui, vom fi încercați de siguranța ce o ascund ele, atunci când plecăm de aici învățând să trăim pentru noi. Pentru că aici fiecare poate trăi sub propriul lui cer, deschizându-și aripile la simplele impulsuri ale dascălilor dornici să ofere mai mult decât mai mult, pentru a construi modele și valori. În orice colțisor poți găsi o vorba înțeleaptă sau o mustrare sinceră, menită să te ajute să răzbești și să alegi corect. 

Nu am învățat neapărat să zburăm, dar am învățat să ne avântăm cu insuflețire spre  ceea ce ne definește ca oameni. Să fim capabil după ce ni s-a făcut cunoscută întreagă paletă de opțiuni, să combinăm și să nuanțăm nu doar în favoarea noastră, ci și a celor ce ne înconjoară.

Un loc atât de etern, în care ne vom putea citi și reciti poveștile , trăirile și învățăturile, unde ne vom putea întoarce mereu cu zâmbet, înapoi la porțile păzite de brazi și la o voce soptinda de pe fața impunătoare a liceului… Grupul Școlar Industrial Luduș.