Vremea în Luduș

Găsește-ne pe Facebook

Urmărește-ne pe Facebook

Distribuie pe Google

G?se?te-ne pe Google+

Distribuie pe Twitter

Olimpiada de Matematică a Satelor Mureșene "conf. dr. Adrian Petrescu"

EVENIMENT PURTĂTOR DE MEMORIE

     Intrate în conştiinţa generaţiilor, olimpiadele şcolare constituie încununarea unei activităţi îndelungate şi  perseverente,  ele creând starea de competiţie şi de emulaţie,  stimulând fiecăruia dorinţa de a fi cel mai bun dintre cei buni. Avem astfel, o apreciere autorizată a valorii şi talentului, o confirmare a nivelului de pregătire. Participarea  elevilor, în număr tot mai mare  la etapele  judeţene, scot în evidenţă faptul că un număr mare de şcoli din judeţ concurează cu succes la înscrierea numelui, prin reprezentanţii lor, în palmaresul unei izbânzi de mare prestigiu.

     Olimpiada Satelor Mureşene de Matematică — Conf. dr. Adrian Petrescu, Ediţia III se doreşte  a fi cadrul plenar de afirmare a tinerei generaţii din mediul rural, precum şi un omagiu adus matematicianului Adrian Petrescu.        

     Participaţi la această manifestare ştinţifică cu un mănunchi valoros de ideii originale, de încercări şi realizări, rod al spiritului vostru de inventivitate şi cutezanţă, specific vârste voastre. Ascensiunea pe cărările abrupte ale matematicii nu este uşoară, dar astăzi când omenirea realizează un adevărat salt în multiple domenii, trebuie să avem în vedere că ceea ce cunoaştem este puţin, iar ceea ce nu ştim reprezintă încă neînchipuit de mult.Gândirea ceratoare are nevoie de o largă informare şi o documentare bine consolidată care să faciliteze apariţia ideilor originale.

     Iată de ce, pentru a obţine rezultate temeinice, se cere din partea voastră o muncă din ce în ce mai organizată şi mai perseverntă. În acest sens, însuşirea unor cunoştinţe temeinice reprezintă o condiţie necesară punctului de plecare esenţial pentru afirmarea unei înalte creativităţi şi originalităţi în gândire.

     Fie ca această confruntare să confirme, încă o dată, că Matematica are, şi la sat, privilegiul de a scrie lecţiile viitoare ale faptelor noastre, ale devenirii. Fiţi bineveniţi în această Cetate a cunoaşterii voi, cei care, ne dovediţi incă o dată că rigoarea, imaginaţia, logica, intuiţia şi supleţea gândirii matematice pot învinge! Cu toţii sunteţi câştigători pentru că aţi avut curajul să vă angajaţi în competiţie, pentru că v-aţi străduit, pentru că puteţi deveni şi mai buni. Strădania inteligentă asigură urcuşul şi-i dă sens.

    Gânduri de aleasă preţuire dascălilor, cei care îşi identifică biografia spirituală cu cea a elevilor lor, asigurând permanenţa izbânzii. Bine aţi venit, dragi elevi ai satelor mureşene, la cea de-a treia ediţie a olimpiadei desfăşurată la Luduş! Succes deplin, tuturor!

Prof. Ştefan Someşan
Inspector
Şcolar General
Județul MURE
Ş

Locație

Liceul Tehnologic Nr.1 Luduş
str. Crinului nr. 2
tel: 0265-411366

 

Prezentare

 

Sponsori

SC RODACIA S.R.L.

RESTAURANT JUMBO

SC HAPPYSERV S.R.L.

SC OVINSTAL S.R.L.

POLI IZO CONSTRUCT S.R.L.

SC COPY TECH COMPUTER S.R.L.

SC DACTYLIS S.R.L.